zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2014-11-21 10:28:17 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Złota 7 28-400 Pińczów Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – wykonywanych w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej pod nr GN.VIII.6642.1.755.2014 wykonywanej w ramach umowy 26/GN/14 zawartej ze Starostą Pińczowski dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Leszcze. Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej GN.VIII.6642.1.755.2014 prowadzę czynności dotyczące ustalenia granicy obrębu Leszcze. W toku powyższej pracy geodezyjnej ustaliłem iż: - nie jest znany właściciel działki 242/1 w obrębie Wola Zagojska; - nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Marii Augustyn, właściciela działki 341/1 w obrębie Krzyżanowice Dolne; - nie jest znane miejsce zamieszkania Pana Jana Szumery, właściciela działki 99/1 w obrębie Gacki; - nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Władysławy Szumery, właściciela działki 99/1 w obrębie Gacki; - nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Wiktorii Cierniak, właściciela działki 194 w obrębie Gacki; Wyżej wskazana osoby powinny zostać zawiadomione o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych zgodnie z §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.). W związku z powyższym wnoszę o zawiadomienie wskazanych wyżej osób o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic (zawiadomienie w załączeniu) w sposób określony w §38 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – tj. poprzez o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 21.11.2014

Starosta Pińczowski Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Złota 7 28-400 Pińczów Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – wykonywanych w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej pod nr GN.VIII.6642.1.755.2014 wykonywanej w ramach umowy 26/GN/14 zawartej ze Starostą Pińczowski dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Leszcze. Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej GN.VIII.6642.1.755.2014 prowadzę czynności dotyczące ustalenia granicy obrębu Leszcze. W toku powyższej pracy geodezyjnej ustaliłem iż: - nie jest znany właściciel działki 242/1 w obrębie Wola Zagojska; - nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Marii Augustyn, właściciela działki 341/1 w obrębie Krzyżanowice Dolne; - nie jest znane miejsce zamieszkania Pana Jana Szumery, właściciela działki 99/1 w obrębie Gacki; - nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Władysławy Szumery, właściciela działki 99/1 w obrębie Gacki; - nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Wiktorii Cierniak, właściciela działki 194 w obrębie Gacki; Wyżej wskazana osoby powinny zostać zawiadomione o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych zgodnie z §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.). W związku z powyższym wnoszę o zawiadomienie wskazanych wyżej osób o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic (zawiadomienie w załączeniu) w sposób określony w §38 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – tj. poprzez o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 21.11.2014

Zobacz również: