18.11.2014

2014-11-25 12:46:26 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 18 listopada 2014r. na wniosek Gomar Pińczów Sp. z o.o S.K.A ul. Przemysłowa 6, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: • Wydania zezwolenia na wytwarzanie odpadów w miejscowości Pińczów przy ul. Przemysłowej 6, 28-400 Pińczów.

Zobacz również: