zawiadomienie

2014-12-02 15:09:51 Zawiadomienia

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek "Złote Ziarno" Spółki z o.o., 00-120 Warszawa ul.Złota 59 o pozwolenie na budowę zakładu magazynowania nasion soi i śruty sojowej w Woli Żydowskiej (działki nr ewid.384/3, 476/3) oraz Samostrzałowie (działki nr ewid.13/3, 13/2, 12, 11/2, 11/3, 10/3, 9/4, 8/6, 7/8, 6/8, 5/9).

Zobacz również: