16.12.2005

2005-12-16 09:48:31 Aktualności

w publicznym wykazie umieszczono

- o wniosku Pińczowskich  Zakładów Kamienia Budowlanego S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na pobór wody ze studni wierconej, zlokalizowanej na terenie Zakładu.

Zobacz również: