19.12.2005

2005-12-20 15:01:12 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

- o wniosku Stadniny Koni w Michałowie  w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na pobór wody ze studni wierconej zlokalizowanej na terenie Stadniny.

Zobacz również: