Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Małgorzata Magdziarz - AB.VI.6743.1.8.2015

2015-10-06 09:36:31 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Zagojska Dolna na działce nr ewid.516.

W dniu 30 września 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Pani Małgorzaty Magdziarz, dotyczące budowy budynku mieszkalnego w Woli Zagojskiej Dolnej, na działce nr ewid. 516 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Wniesiono sprzeciw decyzją z dnia 23 grudnia 2015 roku AB.VI.6743.1.8.2015

Zobacz również: