Sprzeciw do zgłoszenia nadbudowy budynku miesxzkalnego - Agnieszka Węgrzynowicz - AB.VI.6743.1.5.2015

2015-10-19 09:31:16 Wydział Budownictwa

w dniu 12 października 2015 roku Starosta Pińczowski wniósł sprzeciw

W dniu 12 października 2015 roku Starosta Pińczowski wniósł sprzeciw do nadbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Tur Dolny, dz. 1027

Zobacz również: