zawiadomienie

2005-12-20 15:07:03 Zawiadomienia

w publicznie dostepnym wykazie zamieszczono dane:

W publicznym dostępnym wykazie zamieszczono dane:

 

- o wniosku „ Wodociągów Pińczowskich” Sp. z o. o ul. Bat. Chłopskich 160,
28-400 Pińczów w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na pobór wody ze studni wierconej, stanowiącej ujęcie „Grodzisko”.

Zobacz również: