ustalenie adresu figurującej w ewidencji gruntów właścicielki działki nr ewid. 523/2 lub spadkobierców

2017-02-03 09:46:47 Aktualności

W związku z wykonywaną pracą na zlecenie właściciela działki nr ewid. 522 położonej w obrębie Uników, dot. opracowania dokumentacji do podziału tej działki na terenie obr. Uników gm. Pińczów oraz brakiem możliwości ustalenia adresu figurującej w ewidencji gruntów właścicielki działki nr ewid. 523/2 lub spadkobierców po niej celem skutecznego dostarczenia zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granicy pomiędzy tymi działkami

USŁUGI GEODEZYJNE Pińczów 02.02.2017r J.A.W.POMIAR s.c. Ul. Batorego 12 28-100 Busko Zdrój Starostwo Powiatowe w Pińczowie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej W związku z wykonywaną pracą na zlecenie właściciela działki nr ewid. 522 położonej w obrębie Uników, dot. opracowania dokumentacji do podziału tej działki na terenie obr. Uników gm. Pińczów oraz brakiem możliwości ustalenia adresu figurującej w ewidencji gruntów właścicielki działki nr ewid. 523/2 lub spadkobierców po niej celem skutecznego dostarczenia zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granicy pomiędzy tymi działkami, wnioskujemy zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków o umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie załączonego zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granicy nieruchomości oznaczonej nr ewid. 523/2 z działką sąsiednią nr 522 stanowiącą własność zleceniodawcy, które odbędą się w dniu 21.02.2017 roku o godz. 09.00 na dz. nr ewid. 522 położonej w obr. Uników gm Pińczów. Geodeta uprawniony Mgr inż. Andrzej Mitka ustalenie_adresu_wlasciciela_dz_523_2_Unikow

Zobacz również: