Wolne stanowisko pracy - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2006-02-16 11:37:08 Aktualności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

- prowadzenie kancelarii ogólnej

- prowadzenie rejestrów i ewidencji budowlanej zgodnie z przepisami

- archiwizacja dokumentów

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe lub średnie

- umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych i sprzętu biurowego

 

Wymagania pożądane:

-wykształcenie wyższe lub średnie budowlane

-znajomość ustawy prawo budowlane oraz  kpa

-umiejętność pracy w zespole

-znajomość pracy biurowej

-podstawowa znajomość języka obcego

-komunikatywność

-wysoka kultura osobista

-prawo jazdy kat. B

-doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, w szczególności w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności

-oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-życiorys i list motywacyjny (należy napisać ręcznie, podać telefon kontaktowy i oczekiwane wynagrodzenie)

-kopie świadectw pracy

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-kopie dokumentów potwierdzających inne uprawnienia i kwalifikacje

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 29/03/2006

pod adresem :

Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

ul. Zacisze 5,  28-400 Pińczów

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 35760-01 wew. 31

 

Zobacz również: