Zawiadomienie

2017-04-21 15:22:26 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wydaną na rzecz Pana Mieczysława Rejdaka i Pana Bogdana Rejdaka decyzję o pozwoleniu na budowę kurnika do hodowli 13500 sztuk kur niosek (54DJP) oraz budowę magazynu jaj w miejscowości leszcze, obręb Leszcze, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 58/2 i 57.

Zobacz również: