Zawiadomienie

2017-05-10 11:32:21 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Gminy Michałów o pozwolenie na przebudowę drogi gminnej Sędowice - Kamieniec - Wały od km 0+000 do km 0+990 oraz od km 1+045 do km 1+765 w miejscowości Sędowice, obręb Sędowice, na działkach nr 891 i 997

Zobacz również: