Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - Powiat Pińczowski

2017-08-08 15:00:00 Aktualności

Starosta Pińczowski ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - z terenu Powiatu Pińczowski (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j.Dz.U.2016.2147 ze zm.).

WYKAZ

 

         Starosta Pińczowski mając na uwadze treść art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 ze zm.) - cyt. "Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu"

 - publikuje przedmiotowy wykaz nieruchomości.

Zobacz również: