Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19 - Gmina Pińczów

2017-08-28 14:40:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Pińczowie

W dniu 25 sierpnia 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Gminy Pińczów, dotyczące zamiaru budowy odcinka  kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Pińczowie, na działkach nr ewid. 460, 303/4 i 512 .................................................................

W dniu 05 września 2017 roku wniesiono sprzeciw do planowanych robót budowlanych 

Zobacz również: