12 kwietnia 2006r

2006-05-09 10:42:26 Zawiadomienia

W publicznym dostępnym wykazie zamieszczono dane

 

 

W publicznym dostępnym wykazie zamieszczono dane:

 

- o wniosku Związku Międzygminnego „Pondzie”  w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na pobór wody ze studni wierconej zlokalizowanej na terenie ujęcia „Grodzisko” w miejscowości Przecławka

 

Zobacz również: