Zgłoszenie przebudowy i budowy linii nN

2018-05-18 10:22:41 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy oraz budowy nowego odcinka linii nN w miejscowości Kopernia i Skowronno Nr AB.VI.6743.1.2.2018

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, wpłynęło PGE Dystrybucja S.A. oddział w Skarżysku Kamiennej, dotyczące wykonania przebudowy stacji transformatorowej, przebudowy linii nN oraz budowy odcinka linii nN w Koperni, na działkach nr ewid. 529, 532, 533, 534, 606, 755, 1226/1, 1227/1, 1262 oraz Skowronnie Dolnym, na działkach nr ewid. 1166, 1170, 1171, 1175, 1176, 1179/1, 1194, 1195, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210 .

...............................

 W dniu 18 maja 2018 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: