Zawiadomienie

2018-06-05 14:27:32 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Pana Pawła Kwietnia, zam. Leszcze 44 o wydanie pozwolenia na budowę budynku magazynu płodów rolnych z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną . Inwestycja została przewidziana do realizacji w Bogucicach Pierwszych, na działkach nr ewid. 477/1, 477/2, 478, 479/1 i 479/2

Zobacz również: