Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt.19a

2018-07-04 08:39:06 Aktualności

Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Pińczowie, ul. Leśna

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego Nr AB.VI.6743.1.11.2017

 

W dniu 24 listopada 2017 roku, wpłynęło zgłoszenie Gminy Pińczów dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Pińczowie, przy ul. Leśnej, na działkach nr ewid. 85 i 59/18 (obręb 03) oraz działkach nr ewid. 22/11, 22/12, 233, 235, 255 (obręb 06)

...............................

 W dniu 15 grudnia 2018 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: