Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Uników jednostka ewidencyjna Pińczów

2018-10-16 12:20:57 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Uników jednostka ewidencyjna Pińczów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 252 o powierzchni 0.77 ha

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Uników jednostka ewidencyjna Pińczów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 252 o powierzchni 0.77 ha

S18101610560_0001.jpg

 

 S18101610560_0002.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: