Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Bogucice Drugie jednostka ewidencyjna Pińczów

2019-01-07 10:10:09 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Bogucice Drugie jednostka ewidencyjna Pińczów działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 359 o powierzchni 0,20 ha

S19010709140_0001.jpg 

 S19010709140_0002.jpg

 

 

Zobacz również: