Nabór wniosków o przyznanie stypendium

2006-09-19 15:06:47 Aktualności

Powiat Pińczowski od dnia 20 września do 6 października 2006 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, projektu o nazwie „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świetokrzyskim na rok szkolny 2006/2007”. Nabór odbywał się będzie w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.

Zobacz również: