Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

2006-09-20 13:10:45 Aktualności

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy inspektor d/s ewidencji gruntów i budynków

              Informujemy, że w wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko                  Miejsce zamieszkania

1. Monika Górniak                  Pełczyska 61

Zobacz również: