Zawiadomienie

2019-05-17 14:40:31 Aktualności

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie"

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono informację o wydaniu przez Starostę Pińczowskiego decyzji o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w ramach zadania "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kije - przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach"

Zobacz również: