25.09.2006

2006-09-25 15:02:41 Aktualności

w publicznym dostepnym wykazie umieszczono

W publicznym dostępnym wykazie zamieszczono dane:

 

- o wniosku POiW ‘GOMAR” – Zakład w Pińczowie w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej
 w ilości  zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia Qe = 14,1m3/h. , zlokalizowanej w Pińczowie w obrębie Zakładu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej

Zobacz również: