INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE POWIATOWYM W PINCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5

2006-10-11 10:22:19 Aktualności

na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Górniak zamieszkała Pełczyska 61.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, znajomość oprogramowania EWOPIS, znajomość języka obcego i prawo jazdy. Zespół rekrutacyjny przeprowadził konkurs w formie testu z wiedzy ogólnej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, oraz prawa geodezyjnego. Zespół przeprowadził również test praktyczny z umiejętności wprowadzania zmian ewidencyjnych.

Pani Monika Górniak uzyskała z testu kwalifikacyjnego 96%, a z rozmowy kwalifikacyjnej 90%. Wykazała się dużym zasobem wiedzy na temat działania samorządu powiatowego ,  znajomością oprogramowania EWOPIS, kulturą osobistą i komunikatywnością.

Zobacz również: