ZAWIADOMIENIE

2019-10-17 08:54:34 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" ....

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej mocy do 1 MW w Sancygniowie na działce nr ewid.182/2.

 

Zobacz również: