Zapraszamy do konsultacji społecznych programu współpracy

2019-10-25 09:02:14 Aktualności

Zapraszamy do konsultacji społecznych programu współpracy - uwagi i wnioski prosimy składać mailowo (inwestycje@pinczow.pl) lub osobiście w Wydziale Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie - pok. 26 lub na sekretariacie urzędu, w godzinach 7:30-15:30. termin składania - do 15 listopada 2019 roku

PROJEKT WSPÓŁPRACY POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2020-2021

Projekt współpracy po poprawkach omyłek pisarskich - stan 12.11.2019

Zobacz również: