Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

2019-11-04 14:33:46 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

dokumenty konkursowe

Zobacz również: