zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2006-10-24 12:17:17 Aktualności

w publicznym dostepynm wykazie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 04.10.2006r. że na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar Kielce, Starostwo Powiatowe w Pińczowie, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanymi liniami telekomunikacyjnymi rzeki Branki i cieków w miejscowości Podłęże, rzeki Sancygniówki w miejscowości Sancygniów, cieków  w  miejscowości Pasturka i  Bogucice Pierwsze.

 

Zobacz również: