INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2006-10-31 12:10:22 Ogłoszenia o naborze

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PINCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5 na wolne stanowisko urzędnicze referent d/s administracji w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Korzeniowska - zam. Rudawa.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, staż pracy w administracji samorządowej. Zespół rekrutacyjny przeprowadził konkurs w formie testu z wiedzy ogólnej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Zespół przeprowadził również rozmowę kwalifikacyjną z praktycznych umiejętności opisu teczki aktowej, obsługi faksu, napisania pisma, sporządzenia protokołu oraz rejestracji skargi.

Pani Katarzyna Korzeniowska uzyskała z testu kwalifikacyjnego 90%, a z osobistą i komunikatywnością. rozmowy kwalifikacyjnej 85%. Wykazała się dużym zasobem wiedzy na temat działania samorządu powiatowego ,  kulturą.

Zobacz również: