Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko samodzielnego referenta

2006-11-14 08:48:09 Ogłoszenia o naborze

w Samorządowym Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Informujemy, że w wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów pod względem spełnienia wymagań na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1. Mirosława Nowak          - Złota

Zobacz również: