INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE

2006-12-05 15:10:25 Ogłoszenia o naborze

POWIATOWYM W PINCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5 na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w Samorządowym Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Mirosława Nowak - zam. Złota.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, staż pracy w administracji samorządowej. Zespół rekrutacyjny przeprowadził konkurs w formie testu z wiedzy ogólnej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Zespół przeprowadził również rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą form pracy przewodnickiej i kulturalno – oświatowej w Ośrodku oraz o formach jego promocji.

Pani Mirosława Nowak uzyskała z testu kwalifikacyjnego 100%, a  z rozmowy kwalifikacyjnej 77%.Wykazała się dużym zasobem wiedzy na temat działania samorządu powiatowego ,  kulturą osobistą i komunikatywnością.

Zobacz również: