Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - PGE Dystrybucja S.A.

2020-03-10 11:54:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4kV AB.VI.6743.1.5.2020 w Podłężu

W dniu  05 marca  2020 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A., dotyczące budowy sieci kablowej niskiego napięcia NN 04 kV w Podłężęu,  na działkach nr ewid. 357, 651 i 652.

.............................................................

Do realizacji robót objętych w/w zgłoszeniem, tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu. 

Zobacz również: