zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2007-01-03 11:09:19 Aktualności

03.01.2007

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 28.12.2006r. na wniosek Wójta Gminy Michałów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

·        Przekroczenie wód powierzchniowych projektowaną siecią wodociągową w miejscowości:

    - Pawłowice – rzeka Mierzawa dz. 938/2 w km 2+320

    - Wrocieryż – rzeka Mierzawa dz. 869 w km 12+040

    - Tur Piaski – ciek naturalny dz. 491

    - Tur Piaski – ciek naturalny dz. 601

    - Pawłowice – ciek naturalny dz. 520

Zobacz również: