wniosek o dofinansowanie demontażu pokrycia dachowego zawierajacego azbest

2007-01-08 11:16:55 Aktualności

wniosek o dofinansowanie demontażu pokrycia dachowego zawierajacego azbest

………………………………                                               ……………………………

             /imię i nazwisko/                                                                                                                      /data/

……………………………..                                            

 

……………………………...

     /adres/

 

……………………………..

                   /nr telefonu/

 

                                                                         Starostwo Powiatowe

                                                    w Pińczowie

                                    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

            Proszę o dofinansowanie demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest. Pokrycie dachowe znajdują się na budynku …………………………………………….,

 Ilość płyt - ………….szt, tj około …………m2 powierzchni. Demontaż dachu planuję wykonać w miesiącu ………………………2007r.

 

 

Zał.:

1.   Potwierdzenie  organu  administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu  do rozpoczęcia  robót budowlanych.

2.   Umowa z firmą uprawnioną do demontażu azbestu.

                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                           ……………………………..

/Podpis/

 

  

-  Na 7 dni przed przystąpieniem do rozbiórki pokryć dachowych fakt ten należy zgłosić w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tutejszego Starostwa

/tel. 3576001 wew.45/

- Po przyjęciu do realizacji wniosku należy podpisać umowę ze Starostwem na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia i podać nr konta na które zostanie przelana dot

Zobacz również: