wszczęcie postępowania P.W. NIDEX - Maria Chojnacka

2007-01-26 13:58:59 Aktualności

26.01.2007 wszczęcie postępowania P.W. NIDEX - Maria Chojnacka

z a w i a d a m i a  się,  że dnia 04 stycznia 2007r. na wniosek Pani Marii Chojnackiej zam. 28-411 Michałów 293, działającą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Nidex” – Maria Chojnacka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 

  1. udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża  „PAWŁOWICE V” zlokalizowanego na działkach  ozn. nr ewid. 680/1, 681, 682, 683w miejscowości Tur Dolny gm. Michałów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.

 

Zobacz również: