Informacja

2020-07-31 12:48:06 Aktualności

INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 03.08.2020 r. KASA STAROSTWA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE BĘDZIE NIECZYNNA.

Wnosi się o dokonywanie płatności na rzecz Powiatu przelewami, np. poprzez system bankowości elektronicznej.

 

RACHUNKI BANKOWE DO WPŁAT:

- opłaty skarbowe

96 8509 0002 2001 0000 0185 0035
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty komunikacyjne, prawa jazdy, dzienniki budowy, karty wędkarskie

75 8509 0002 2001 0000 0185 0025
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty ewidencyjne

27 8509 0002 2001 0000 0185 0016
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty geodezyjne

22 8509 0002 2001 0000 0185 0009
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i dzierżawy Skarbu Państwa

92 8509 0002 2001 0000 0185 0010
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

 

 

Zobacz również: