Informacja Starosty Pińczowskiego

2020-08-05 13:41:27 Aktualności

dot. czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych i pomiaru metodą bezpośrednią - obręb Brzeście

informacja - pobierz

Zobacz również: