Informacja Starosty Pińczowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego

2020-08-06 13:58:08 Aktualności

Informuję właścicieli, użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych i pomiaru metodą bezpośrednią położonych w Koperni

informacja pobierz

Zobacz również: