zawiadomienie

2007-03-19 09:55:13 Aktualności

16.03.2007

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 01.03.2007r. na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 08.04.2002r. znak: RLiO.VII.6223/22/01 dotyczącej wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór i piętrzenie wody dla potrzeb zbiornika „Zalew Pińczów” udzielonego Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji w Pińczowie decyzją Wojewody Kieleckiego z dnia 06.12.1991r. znak: OS.I-6210/278/91.

 

Zobacz również: