Wyniki konkursu ofert

2020-11-18 14:53:25 Aktualności

I N F O R M A C J A na temat naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021.


Zarząd Powiatu Pińczowskiego informuje, iż w terminie do 12 listopada 2020 roku do godz. 15.30  nie wpłynęła żadna oferta na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Przewodniczący 

Zarządu Powiatu Pińczowskiego   

Zbigniew Kierkowski

 

pobierz informację

Zobacz również: