Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - AB.VI.6743.1.24.2020 - P.Paweł Ściubisz i P.Beata Żelichowska-Ściubisz

2020-11-19 13:21:43 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-mieszkalnym

W dniu 17 listopada 2020 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Pawła Ściubisza i Pani Beaty Żelichowskiej-Ściubisz, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo- mieszkalnym w Pińczowie przy ul. Klasztornej, na działkach nr ewid.174/1 i 273/5.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do realizacji robót objętych ww zgłoszeniem tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu.

Zobacz również: