Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu 0013 miasta Pińczów jednostka ewidencyjna Pińczów

2020-11-24 10:07:28 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu 0013 miasta Pińczów jednostka ewidencyjna Pińczów

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu 0013 miasta Pińczów jednostka ewidencyjna Pińczów

 S20111909501_0001.jpg

 S20111909501_0002.jpg

 

 

Zobacz również: