Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.26.2020 m- P.Henryk Koprowski

2020-11-26 07:39:05 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 23 listopada 2020 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Henryka Koprowskiego, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 40, na działce nr ewid.195, obręb 13.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do realizacji robót objętych w/w zgłoszeniem tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu.

Zobacz również: