INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE POWIATOWYM W PINCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5

2007-05-15 08:19:51 Ogłoszenia o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze referent d/s obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Edyta Nogacka - zam. Pińczów.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, staż pracy w administracji samorządowej. Zespół rekrutacyjny przeprowadził konkurs w formie testu z wiedzy ogólnej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Zespół przeprowadził również rozmowę kwalifikacyjną z praktycznych umiejętności opisu teczki aktowej,  napisania pisma, sporządzenia protokołu .

Pani Edyta Nogacaka uzyskała z testu kwalifikacyjnego 100% i z  rozmowy kwalifikacyjnej 100%. Wykazała się dużym zasobem wiedzy na temat działania samorządu powiatowego ,  kulturą osobistą i komunikatywnością.

Zobacz również: