Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.5.2021 - P. Anna Kucybała

2021-02-08 14:02:08 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 27 stycznia 2021roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Anny Kucybały, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  w Pasturce, na działce nr ewid.802.

...........................................

 Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania planowanych robót 

Zobacz również: