zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie obrębu miasta Działoszyce jednostka ewidencyjna Działoszyce

2021-02-05 14:10:28 Aktualności

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie obrębu miasta Działoszyce jednostka ewidencyjna Działoszyce więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

2021-02-03 09:33:06 Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę więcej»

zawiadomienie - dot. Sędowic

2020-12-31 09:48:41 Aktualności

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sędowicach więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-12-23 08:23:35 Aktualności

- więcej»

Wyniki konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-12-09 11:58:29 Aktualności

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej a terenie Powiatu Pińczowskiego w 2021 roku" więcej»

Zdawalność w OSK w Powiecie Pińczowskim za III kwartał 2020 r.

2020-12-02 12:11:45 Aktualności

- więcej»

Zapytanie ofertowe

2020-11-27 11:59:48 Aktualności

na dostawcę planów kapitałowych więcej»

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania

2020-11-19 15:17:20 Aktualności

dot. pozwoleń wodnoprawnych więcej»

Wyniki konkursu ofert

2020-11-18 14:53:25 Aktualności



I N F O R M A C J A na temat naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021.


więcej»

Nabór kandydatów do komisji

2020-10-29 12:03:23 Aktualności

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza nabór kandydatów do komisji: więcej»