Zdawalność w OSK w Powiecie Pińczowskim za III kwartał 2019 r.

2019-10-16 09:16:24 Aktualności

- więcej»

Ogłaszenie - Gabinet stomatologiczny

2019-10-08 15:30:05 Aktualności

- więcej»

Ogłoszenie

2019-09-09 15:14:58 Aktualności

- więcej»

Zawiadomienie

2019-08-29 15:11:10 Aktualności

Zawiadamia się więcej»

Zdawalność w OSK w Powiecie Pińczowskim za II kwartał 2019 r.

2019-07-24 09:53:51 Aktualności

- więcej»

Zawiadomienie

2019-05-17 14:40:31 Aktualności

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" więcej»

Zdawalność w OSK w Powiaecie Pińczowskim za I kwartał 2019 r.

2019-04-30 09:19:22 Aktualności

- więcej»

Ogłoszenie

2019-03-15 11:53:23 Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Pińczowskiego
więcej»

Zdawalność w OSK w Powiaecie Pińczowskim za IV kwartał 2018 r.

2019-02-22 11:30:01 Aktualności

- więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2019-01-28 08:04:01 Aktualności

z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»