Zawiadomienie

2019-05-17 14:40:31 Aktualności

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" więcej»

Zdawalność w OSK w Powiaecie Pińczowskim za I kwartał 2019 r.

2019-04-30 09:19:22 Aktualności

- więcej»

Ogłoszenie

2019-03-15 11:53:23 Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Pińczowskiego
więcej»

Zdawalność w OSK w Powiaecie Pińczowskim za IV kwartał 2018 r.

2019-02-22 11:30:01 Aktualności

- więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2019-01-28 08:04:01 Aktualności

z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»

Ogłoszenie o naborze w PINB w Pińczowie

2019-01-23 19:34:36 Aktualności

- więcej»

Sprzedaż pojazdu - motorower

2019-01-14 09:18:17 Aktualności

- więcej»

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0021 Młodzawy Małe jednostka ewidencyjna Pińczów z programu e-geodezja

2019-01-02 14:34:17 Aktualności

Na podstawie art. 24a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 ze zm. )
Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.00021 Młodzawy Małe , jednostka ewidencyjna Pińczów – obszar wiejski . Wykonawca prac zostanie wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych .
więcej»

Transmisja sesji Rady Powiatu

2018-12-20 08:19:24 Aktualności

. więcej»

INFORMACJA

2018-12-07 14:00:35 Aktualności

o wynikach konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2019 roku więcej»