Informacja o wynikach otwartego konkursu

2019-12-11 09:45:29 Aktualności

Zarząd Powiatu Pińczowskiego Uchwałą z dnia 10 grudnia 2019 roku dokonał wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2020 roku. więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.9.2019

2019-12-04 09:07:43 Aktualności

Zgłoszenie budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowych więcej»

I N F O R M A C J A

2019-11-28 11:24:20 Aktualności

na temat naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020. więcej»

Obwieszczenie

2019-11-28 10:14:41 Aktualności

- więcej»

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

2019-11-04 14:35:27 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE
ogłasza
nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

2019-11-04 14:33:46 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego więcej»

Zapraszamy do konsultacji społecznych programu współpracy

2019-10-25 09:02:14 Aktualności

Zapraszamy do konsultacji społecznych programu współpracy - uwagi i wnioski prosimy składać mailowo (inwestycje@pinczow.pl) lub osobiście w Wydziale Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie - pok. 26 lub na sekretariacie urzędu, w godzinach 7:30-15:30.

termin składania - do 15 listopada 2019 roku więcej»

Zdawalność w OSK w Powiecie Pińczowskim za III kwartał 2019 r.

2019-10-16 09:16:24 Aktualności

- więcej»

Ogłaszenie - Gabinet stomatologiczny

2019-10-08 15:30:05 Aktualności

- więcej»

Ogłoszenie

2019-09-09 15:14:58 Aktualności

- więcej»