Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - AB.VI.6743.1.8.2020

2020-05-12 10:47:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego - sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN w Michałowie więcej»

INFORMACJE O KONTROLACH

2020-05-08 12:59:26 Informacje o środowisku

- więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - AB.VI.6743.1.7.2020

2020-05-07 07:54:42 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy i demontażu linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z przebudową odcinka linii w Bronocicach więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2020-05-06 10:15:21 Aktualności

Minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu postępowania: więcej»

Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości położonej na terenie obrębu Tur Dolny jednostka ewidencyjna Michałów

2020-04-29 13:04:08 Zawiadomienia

Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości położonej na terenie obrębu Tur Dolny jednostka ewidencyjna Michałów więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Podłęże jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski

2020-04-16 12:55:12 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Podłęże jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski więcej»

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - PRZERWANIE PRAC Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW

2020-04-14 10:32:27 Aktualności

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - PRZERWANIE PRAC Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Włochy jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski

2020-04-06 12:10:16 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Włochy jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - AB.VI.6743.1.6.2020

2020-04-06 10:05:12 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego - sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN w Michałowie więcej»

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

2020-04-03 11:39:10 Aktualności

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia... więcej»