Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt2 lit.a - AB.VI.6743.1.31.2020 - Gmina Pińczów

2020-12-21 11:44:09 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt2 lit.a - AB.VI.6743.1.32.2020 - Gmina Pińczów

2020-12-21 10:57:44 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt2 lit.a - AB.VI.6743.1.30.2020 - Gmina Pińczów

2020-12-21 10:53:23 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego więcej»

Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.29.2020 - P. Regina i Michał Kobierscy

2020-12-17 12:04:56 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

ZAWIADOMIENIE

2020-12-09 15:06:46 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się więcej»

ZAWIADOMIENIE

2020-12-09 15:05:35 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się więcej»

Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.27.2020 - P. Jarosław Zasada

2020-12-09 12:04:06 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Wyniki konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-12-09 11:58:29 Aktualności

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej a terenie Powiatu Pińczowskiego w 2021 roku" więcej»

Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.28.2020 - P. Maria Nowak-Sokołowska

2020-12-03 15:13:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-handlowym więcej»

ZAWIADOMIENIE

2020-12-03 08:24:34 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się więcej»