Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-08-08 10:49:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-07-24 14:05:33 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej»

Zdawalność w OSK w Powiecie Pińczowskim za II kwartał 2019 r.

2019-07-24 09:53:51 Aktualności

- więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-07-24 09:14:04 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 329 położonej na terenie obrębu Jakubowice jednostka ewidenyjna Działoszyce - obszar wiejski więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Włochy jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski

2019-07-24 09:10:30 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Włochy jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Skowronno Dolne jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski

2019-07-19 12:45:23 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Skowronno Dolne jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski więcej»

Obwieszczenie

2019-07-18 20:10:56 Informacje o środowisku

- więcej»

Obwieszczenie

2019-07-09 14:38:38 Informacje o środowisku

- więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-07-08 15:05:13 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2019-07-01 21:09:54 Zawiadomienia

- więcej»